Welkom op de website van Child of the UniverseKlik op een foto, voor een glimlach :-)
Wij wensen Jou een mooie dag!
Het team.Voor suggesties of vragen mail naar info @ ChildoftheUniverse.infohier vindt u een link naar het audioboek the 7 habits of highly effective people.Onze supportgroep Child of The Universe:

DOEL:
Is een Lief-daad-igheidsorganisatie zonder winstoogmerk, beogend het algemene nut te dienen, opgezet om steun te bieden aan allen die op een gegeven moment van hun ont-wikkeling ondersteuning schijnen te kunnen gebruiken.

MIDDELEN:
Het bestuur, de Leden, sympathisanten, donateurs en medewerkers streven ernaar om het bovenstaande doelstelling te bewerkstelligen op vrijwillige basis, gedreven door het besef dat het juist is en doen dit Zonder bekrompenheid, Zonder tegenprestatie, Zonder onderscheid tussen wel of niet behorende bij de aanhangers van een bepaalde over-tuiging aan de kant van de ontvangers.

FONDSEN:
De Kinderen van het Universum worden onderhouden door vrijwillige schenkingen en giften zowel in natura als in wettige betaalmiddelen Ė contant en giraal.

AANPAK:
Om de ontplooiing van de aktiviteiten te waarborgen, rekening houdend met het feit dat door (deel van)hun tijd en aandacht voor het algemene nut in te steken houden het bestuur, andere vrijwilligers en de medewerkers van de organisatie minder tijd, aandacht en materiŽle middelen over om hun eigen wereldszaken op het allerbeste mogelijke manier te regelen, zal het bestuur, vanuit de beschikbare fondsen hun waar mogelijk helpen in het rond komen en van (ondersteuning in) hun basisbehoeften voorzien. Ook een tegemoetkoming in de gemaakte kosten zal op zijn plaats zijn.

AANSPRAAK:
Het Bestuur zal periodiek, op eigen initiatief en /of op ontvangen signaal de gedragingen van een ieder die enigszins aan de groep verbonden is, evalueren en zo nodig erop attenderen of aanspreken. Hierbij behoudt het Bestuur zich het recht voor om in voorkomende gevallen afstand te doen van meningen en / of daden van leden. Nimmer is de organisatie noch het Bestuur aansprakelijk voor enige overtredingen en / of schade die daardoor zou kunnen ontstaan.

MENSEN:
Zijn bijzondere drieŽenheid van verstand, lichaam en ziel. Het bereiken van dynamische balans tussen de drie kan een voortdurende uitdaging, missie en levensdoel vervullen.

SAMEN:
Elkaar ver-sterken en voor elkaar omgeving van inspiratie en liefde voor alles wat is creŽren doen wij samen met behulp van onder andere eeuwenoude kennis van kristallen, geestverruimende kruiden, musiek en symbolen.

ZORG:
Geel-groene autoís uitgerust met GROENE ZWAAILICHTEN worden als ZIELENAMBULANCES worden bij de Gemeente, KLPD, en andere instanties kenbaar gemaakt.